Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

הצהרת נגישות

הנגשת האתר ע"פ חוק הנגישות - הנגשת האתר לתקן
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

תהליך ההנגשה כולל בין השאר שיפור בנושאים הבאים

▪ ניווט פשוט וברור בתוך ובין דפי האתר גם בעזרת המקלדת בלבד

▪ אפשרות לשינוי גודל הגופן בכל דפי האתר עד 200% והמשך ניווט ללא קושי

▪ תצוגה ברורה של רכיבי האתר

▪ התאמה לדפדפנים שונים

▪ התאמה לעבודה ברזולוציות שונות

 

ברצוננו לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים ספציפיים באתר שאינם נגישים.

אנו ממשיכים בכל עת במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו ורצוננו לאפשר בו שימוש עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

 נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה, בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור .

צור קשר